Czytasz posty znalezione dla frazy: środek odwoławczy

Temat: Gdańsk składa skargę do Trybunału Konstytucyjnego
Darku drogi,
piszesz uparcie o skardze konstytucyjnej opartej na art 79 ust 1 Konstytucji. I
tu się zgadza, że Trybunał może rozpoznawać tę skargę tylko, gdy skarżący
wykorzystał już wszystkie, przysługujące mu w ramach postępowania sądowego lub
administracyjnego, środki zaskarżenia lub środki odwoławcze.
OPRÓCZ tego prawo do inicjowania kontroli konstytucyjności (następczej,
uprzedniej/prewencyjnej ma tylko prezydent-tzw. weto) ma jeszcze szereg
podmiotów wymienionych w Konstytucji (patrz art. 188-197). I nie jest to
kwestia orzecznictwa tylko elementarnych podstaw funkcjonowania TK. Przeczytaj
po prostu wskazane przepisy. 50 posłów albo prezydent naprawdę nie muszą
najpierw wyczerpać toku wszystkich instancji, by Trybunał zajął się ich
wnioskiem... Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: I jak tu nie rezonować!!!
Rezonować!!!
Odmowa wszczęcia postępowania karnego winna nastąpić w formie postanowienia,
gdyż w innym przypadku osoba zgłaszjąca popełnienie przestępstwa ma zamkniętą
procesową drogę do kwestionowania decyzji prokuratury /art. 305 & 1 kpk i 325a kpk/.
Możliwość zaskarżenia takiej decyzji przewiduje art. 306 & 1 kpk odnośnie
śledztwa oraz 306 & 1 kpk w zw. z art. 325a kpk odnośnie dochodzenia.
Zażalenie rozpoznaje Sąd chyba, że prokurator nadrzędny wczesniej przychyli się
do tego środka odwoławczego i uchyli decyzję prokuratora niższej instancji /art.
306 & 2 kpk/.

Hej.
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: A jednak obrona konieczna
Decyzja jest prawomocna i nie zmieni tego komentarz niedouczonego dziennikarza.

Jeżeli sprawa została zakończona umorzeniem przez Prokuraturę Rejonową, a
nastepnie w wyniku zażalenia złozonego przez pokrzywdzonego, postanowienie PR
zostało uchylone przez sąd, to wówczas w razie ponownego umorzenie przez PR
podlega ono zaskarżeniu wyłącznie do prokuratora nadrzednego - czyli w tym
wypadku do Prokuratury Okregowej. W razie utrzymania postanowienia w mocy
postepowanie sie kończy, postanowienie PO w tej kwestii jest prawomocne, bo nie
istnieje od niego żaden środek odwoławczy. Pokrzywdzony może natomiast wnieść
prywatny akt oskarżenia...

Podstawa prawna - art. 330 kpk

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Straz Miejska uprawnienia
Uprawnienia Straży Miejskiej


Strażnik wykonując zadania straży ma prawo do:

1. Udzielania pouczeń
2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich
tożsamości.
3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i niezwłocznego doprowadzenia do
najbliższej jednostki Policji.
4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w
trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
5. Dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do
kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń i
wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
6. Usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w
przepisach o ruchu drogowym.
7. Wydawania poleceń.
8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych
9. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych,
prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji
społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na
zasadach określonych w ustawie o Policji.

Telefon alarmowy: 986, 96-56
Fax 422-87-24, Fax dla niewidomych: 425-58-61
E-mail: sm@um.szczecin.pl

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Jak walczyles(as) o Wolna Polske !
we wczesnych latach osiemdziesiątych dostałem propozycję odsłużenia wojska w
zomo ,oczywiście odmówiłem i za miesiąc byłem juz w wojsku w jednostce która
miała opinię jednej z najgorszych w kraju jeżeli chodzi o panujące tam tak
zwane stosunki miedzyludzkie ,mogę jeszcze dodać że rodzinny dom odwiedziłem
dopiero po roku na urlop taryfowy kóry kazdy żołnierz musiał
wykorzystać ,przeżyłem tam szkołe życia kóra mówiąc językiem dzisiejszej
młodzieży była niezłą jazdą .tam też byłem elementem aspołecznym przez co
musiałem nawet pisać do głównego zarzadu politycznego wojska polskiego co było
jedynym środkiem odwoławczym dla żołnierza szykanowanego przez tępych trepów
zawodowych (szczególnie sierżantów od malowania trawy i kremowania lamperi) Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Aborcyjny obowiązek lekarza - aspekt prawny
I tu drugi aborcyjny pies pogrzebany...

Europejska Konwencja Praw Człowieka
Art. 13 Każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe.

Podaj mi ten skuteczny srodek odwolawczy. Szybki (bo w sprawie sie liczy czas) i "owocny"...
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Aborcyjny obowiązek lekarza - aspekt prawny
amamit napisała:

> I tu drugi aborcyjny pies pogrzebany...
>
> Europejska Konwencja Praw Człowieka
> Art. 13 Każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej
konwencji zostały na
> ruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego
organu państ
> wowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące
swoje funkcje ur
> zędowe.
>
> Podaj mi ten skuteczny srodek odwolawczy. Szybki (bo w sprawie sie
liczy czas)
> i "owocny"...

Nie podam Ci go, bo go nie ma. Zdaje się, że na tym przewiozła się
Polska w europejskim orzecznictwie. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Wyrok za gwalt na prawach czlowieka
Nigdy nie ceniłem Polityki
I proszę, ładnie uzasadniłeś moją niechęć. Tak to jest, gdy powtarza się opinie
a nie fakty. Pisałem ci, żebyś jełopku czytał to co linkujesz, a w Polityce
tego już nie znajdziesz:
Według Trybunału, nie doszło natomiast do naruszenia zapisanego w Konwencji
zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania (art.3). Trybunał nie przychylił
się też do tej części skargi, według której doszło również do naruszenia art.
13 Konwencji (brak skutecznego środka odwoławczego) i art. 14 (zakaz
dyskryminacji ze względu m.in. na płeć).
To jak to ma się do tych wszystkich bredni, które wypisywano wszędzie na temat
tego wyroku? Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: W poszukiwaniu oświatowej etyki
W poszukiwaniu oświatowej etyki
Państwo Grzelakowie w 2002 r. złożyli skargę przeciwko Polsce za naruszenie
art. 9 (wolność myśli, sumienia i wyznania), art. 13 (prawo do skutecznego
środka odwoławczego), art. 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji Praw Człowieka.
A także art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji (prawo do nauki).
serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34314,4517475.html Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Egzamin z religii na maturze – co tu się dzieje?!
środki odwoławcze to chyba do szefa szefów :D

tak właśnie, na czym miałoby to polegać, ale na pewno zaświadczenie z parafia,
że się uczęszczało w niedziele i na tace słuszną ofiarę składało, aha tak jak
kiedyś dodawany by punkt za to, że ma się mohera w rodzinie albo jest się
wszechpolakiem
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: W poszukiwaniu szkolnej etyki
Państwo Grzelakowie w 2002 r. złożyli skargę przeciwko Polsce za naruszenie art.
9 (wolność myśli, sumienia i wyznania), art. 13 (prawo do skutecznego środka
odwoławczego), art. 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji Praw Człowieka. A także
art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji (prawo do nauki).
serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34314,4517475.html Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Czy Kościół Katolicki "jest zgodny" z Konstytucją?
Akurat w sprawie Alicji Tysiąc naruszeniem Konwencji był brak prawa a konkretnie
brak procedur gwarantujących korzystanie z praw przyznanych przez polskie
prawo.Więc ETPC potępił zaniechanie raczej niż jakiś konkretny akt prawny.

W każdym demokratycznym kraju orzeczenia sądów konstytucyjnych są ostateczne.
Polska ten model przyjęła w 1997 r. bo do tego czasu była jedynym krajem między
Hiszpanią a Mongolią gdzie orzeczenia TK mogłyby być uchylane. Zresztą porównaj
na przykład naturę środków odwoławczych (nie kasacji)w procesie karnym i
cywilnym a zrozumiesz, że to w przypadku orzeczeń TK nie ma większego sensu. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Sprawa Alicj Tysiac i Anety Krwaczyk
ile osob z Was czytalo wyrok w sprawie A. Tysiac?
Po pierwsze, jak sie wypowiadacie w sprawie Pani A. Tysiac to moze warto najpierw przeczytac wyrok Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka, z uwzglednieniem stanu faktycznego!
Nie chodzilo o zalegalizowanie aborcji, ale o to, ze polskie prawo przewidujac dokonanie aborcji w sytuacji kiedy ciaza stanowi zagrozenie dla zdrowia lub zycia matki, okazalo sie byc pustymi zapisami. kobieta w sytuacji A. Tysiac, pomimo uzyskania odpowiednich zaswiadczen i opinii lekarzy, uwazajacych, ze ciaza moze spowodowac zagrozenie dla jej zdrowia (w tym utrate wzroku) i ze nalezy dokonac przerwania ciazy - nie mogla jej dokonac bo lekarz w szpitalu jej tego odmowil uznajac, ze ma rodzic. Nie miala srodka odwolawczego, nie mogla nic zrobic! Urodzila i co? Jest osoba w duzej czesci przez to niepelnosprawna!.
Pomyslcie troche jak sie byscie zachowali w sytuacji jej. Zabezpieczacie sie, a jednak - zdazylo sie - ciaza. Lekarz mowi, ze trzeba przerwac ciaze bo mozliwe, ze stracisz wzrok, a moze do tego peknie ci macica. Chcecie usunac ciaze, macie odpowiednie zaswiadczenia, ale nie mozecie bo trafacie na lekarza ktory stwierdza po paru minutach patrzac ogolnie na was ze wszystko jest ok i nie ma mowy o przerywaniu ciazy. prokuratura umywa rece bo nie widzi nic w tym zlego. rodzisz swiadoma, ze bedzie coraz gorzej z Toba , a po urodzeniu w pare tygodni stajesz sie osoba niepelnosprawna, ktora nie potrafi sama funkcjonowac na co dzien w zwyklym normalnym zyciu.
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Afera Świtu wciąż bez finału
Afera Świtu wciąż bez finału
A "Gazeta" dalej swoje.
Przecież widać jak na dłoni, że PZPN już wie, że popełniło błąd
ulegając naciskom prasy (w tym GW) Prezes Listkiewicz obiecywał
szybkie rozpatrzenie odwołań i ... ściąga się masę ludzi do
warszawki co tydzień i przekłada o następne 7 dni, mimo, że Pan
Stanek uwinął się szybko z operacją, i tego samego dnia w
kawiarni obgadywał całą sprawę z członkami NKO. No i wymyślili.
Zawodnicy się przyznają do "czegoś" a PZPN zmieni im wyrok na 6
miesięcy, tak, że wiosną będą mogli grać a PZPN powie - mieliśmy
rację!!! A jeśli zawodnicy będą się "stawiać" to przeciągnie się
sprawę ze 2 lata, a później przeprosi. Gdybym był piłkarzem
poszedł bym na taki "układ". Pozostaje jeszcze Szczakowianka,
ale tej w końcu braknie czasu i kasy na odwołania. Mogą dostać
na otarcie łez cofnięcie -10 pkt. Ale do I-ligi może ją
przywrócić jedynie trybunał w Strasburgu, a to potrwa min. 5 lat
(po wyczerpaniu wszystkich innych środków odwoławczych) :(
Normalnie metody świętej inkwizycji powiązane z UB-ckimi, ale
niestety taki mamy cały kraj :( Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Prezes Ekstraklasy SA: Zwiększyć karę dla Cracovii
Pan prezes Rusko twierdzi ku uciesze gawiedzi: - Liczę, że profesor Filipiak
odwoła się od kary nałożonej na jego klub. A wtedy Polski Związek Piłki Nożnej
wreszcie stanie na wysokości zadania i zwiększy karę nałożoną przez Ekstraklasę
SA na Cracovię.

Panie Prezesie Rusko, jest taka zasada prawna - zakaz reformationis in peius. Ja
to na polski Panu przetłumaczę - zasada nieszkodzenia stronie składającej środek
odwoławczy. Nikt nie może być UKARANY DODATKOWO za sam fakt, iż wnosi odwołanie.
Bo wtedy zastraszamy odwołującego się i sama instytucja odwołania traci sens.
Pan nawołujesz do łamania cywilizowanych norm postępowania.
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Otylia pół nocy płakała
Otylia pół nocy płakała
"Wiadomo, że chciała uniewinnienia, nie wiadomo, czy będzie się od wyroku
-nieprawomocnego - odwoływać." Od prawomocnego odwołać się nie można (przy
uzyciu zwykłych środków odwoławczych). Denerwuje mnie to wypowiadanie się na
temat o któym się nie wie nic.. Tyle dziennikarze gadają o etyce w rpacy,
najeżdżają na wszystkich jak się da.. Sami robiąc same błędy i byki... Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Opłata za wydanie postanowienia z uzasadnieniem
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć nie znając akt sprawy - z opisu
sprawy wynika, że sąd zinterpretował Pani wniosek jako wniosek o
przesłanie Pani kserokopii tego postanowienia wraz z uzasadnieniem,
co kosztuje 1 zł/stronę opłaty kancelaryjnej.

Nie wiem na jakie postanowienie Pani się zażaliła do sądu, więc
trudno powiedzieć czy na postanowienie sądowe przysługuje jeszcze
jakiś środek odwoławczy czy też nie. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Mandat
O jaki mandat chodzi? O opłatę dodatkową za jazdę bez biletu komunikacją
miejską? Jeżeli jakiś gapowicz zmyślił swoje dane, to nie ma czym się
przejmować - w ewentualnej sprawie w sądzie łatwo będzie wykazać, że to nie
Pani podpis widnieje na tym "mandacie".

Jeżeli chodzi o mandat karny, np. za parkowanie, przekroczenie prędkości
(fotoradar) - sprawa jest poważniejsza, ponieważ takie mandaty są od razu
egzekwowane przez komorników skarbowych, więc należy ewentualnie wnieść
sprzeciw do sądu albo podobny środek odwoławczy.

Trudno mi jednak doradzić coś konkretnego nie wiedząc o jaki dokładnie "mandat"
chodzi. W potocznym języku słowa mandat używa się na wiele różnych dokumentów. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Pytanie
Żaden przepis prawa nie stawia przed rodzicami adopcyjnymi wymogu odbycia szkolenia (ani przed OAO - obowiązku jego przeprowadzenia; zupełnie odwrotnie niz w przypadku rodzin zastępczych).

Teoretycznie więc nic nie stoi na przeszkodzie, by "przystapić" do adopcji dziecka, także w formie przedstawienia dziecka.

Praktycznie - to sąd rodzinny oceniać będzie, czy rodzina spełnia jego wymogi odnośnie przysposobienia dziecka. Jeśli - zdaniem sądu - odpowiednie przygotowanie rodziny polegać ma m.in. na odbyciu kursu (nie wchodzę w temat, skąd owo przekonanie), to może na adopcję zgody nie wyrazić, oddalając Wasz wniosek. Jest to zatem praktyka określonego sądu, na którą procesowe środki odwoławcze, powiedzmy, średnio mogą pomóc. OAO są tego świadome i jeśli wymagają odbycia szkolenia, to raczej wiedzą, co czynią

Konkludując - co sąd, to obyczaj, musisz spytać w konkretnym OAO. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: uprawomocnienie rozwodu
Orzeczenie staje się prawomocne, kiedy nie przysługuje już od niego żaden
środek odwoławczy, albo minęły już terminy do jego wniesienia.
Apelację wnosi się w terminie 2 tygodni od doręczenia stronie skarżącej wyroku
z uzasadnieniem.
Wniosek o uzasadnienie wyroku z kolei wnosi się w terminie tygodniowym od dnia
ogłoszenia wyroku. Pomiędzy wnioskiem o uzasadnienie a jego doręczeniem mija
zazwyczaj około miesiąc.
Jeżeli nie złożyło się wniosku o uzasadnienie wyroku, można go zaskarżyć bez
zapoznania się z motywami takiej, a nie innej decyzji sądu, w terminie 3
tygodni od dnia ogłoszenia wyroku.
Zachowanie powyższych terminów jest bardzo ważne, bowiem ich niedotrzymanie
skutkuje odrzuceniem apelacji, bez wnikania w jej treść i bez badania jej
zasadności.
Natomiast żądanie dokonania przez sąd podziału majątku po rozwodzie nie jest
ograniczone żadnym terminem.

Pozdrawiam,
Justyna mama Michasia (30.04.03.)

forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=621&w=6593006&a=6593006&v=2&strona=0 Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: kto pisal pismo do Zusu o naliczenie tego 1 dnia!
witaj, cieszę się że podchwyciłaś temat i być może pokusisz się o mała baralię
z ZUSem )
Po pierwsze - wlicza się wszystkie dni jak leci - jak urodziłaś w poniedziałek
to kończy się za 18 tygodni w poniedziałek (proste )
Po drugie - najpierw musisz wystąpic do ZUS o wydanie dezycji dotyczącej
długości trwania Twojego urlopu macierzyńskiego - to akurat sie nie przedawnia.
Musisz jedynie dopilnować by pismo z ZUS rzeczywiście było formalnie decyzją
(miało uzasadnienie i pouczenie o możliwości odwołania).
Od tej decyzji nalezy się odwołac w terminie 1 miesiąca do sądu, za
pośrednictwem organu rentowego. ZUS może uwzględnić Twoją skargę i sam ją
rozpatrzyć, a może przekazać sprawę do sądu I instancji. Od wyroku tego sadu
służy apelacja, skarga kasacyjna nie przysługuje.
Wszystkie te środki odwoławcze są zwolnione z opłat, także nie powinno CIę to
nic kosztować, poza odrobiną pracy. Wszystko jednak znajdziesz na stronie Uwagi
(wyrok sądu poznańskiego z uzasadnieniem, które w większości można przepisać).
Może warto jednak żebyś poczekała jeszcze klika dni, bo niebawem będzie
kolejne wydanie Uwagi na ten temat, a w nim więcej przydatnych szczegółów.
Pozdrawiam i życzę powodzenia!!
ania Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Mamy prawniczki - o kompetecjach Sądu Grodzkiego
„Art. 24. § 1. (23) Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych,
chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 3. (24) Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego
warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.
Na takiej podstawie właśnie i na podstawie tzw swobodnego uznania sędziowskiego-
a jak to rozumieć- to już poczytaj sobie, jeśli cię interesuje, bo dużo by
pisać Właśnie prawnik ci doradzi czy jest szansa i sens składać środek
odwoławczy od tego wyroku. Ale jeśli wiesz, co chcesz zrobić to działaj
sama-może się uda Powodzenia. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Chyba STRASZNE! a co Wy sądzicie?
saro, sąd jest IMO głupi (nie pierwszy to raz zdarza mi się widzieć wytwory
prawników, którzy jakiekolwiek zasady jezyka polskiego mają głęboko w...
poważaniu), i jest to niestety smutne. A czy urząd moze się odwoływać do NSA
albo czy są przewidziane jakieś inne środki odwoławcze? Moim zdaniem USC
powinien to zrobić.
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Jak od dawna wiadomo - nie ma równych wobec prawa
Ze skargą o co ?
Moralności nikt nie ocenia, ocenia się skargę na złamanie prawa.
Dziewczyny, mylicie pewne pojęcia. W Polsce, jest prawo, nawet dobre prawo.
Problem stanowi jego wykonanie. Bez większych problemów każda z nas uzyska dość
szybko wyrok orzekający wysokość alimentów, ale trudnością zwykle jest
egzekucja wyroku. Przy uporczywym uchylaniu się od płatności alimentów mozna
wysłać gościa do mamra. Ale w TK ocenia się czy prawo jest niezgodne z
Konstytucją, i nie bardzo widzę, pod który artykuł Konstytucji moznaby
podciagnąć skargę Chalsi.
Jeśli chodzi o ETS, ETS jest powołany do rozpatrywania skarg osób, którym
naruszono ich prawa zagwarantowne przez Europejską Konwencje praw człowieka.
Można się skarżyć z powodu naruszenia prawa do życia, złamania zakazu tortur I
zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej, bezprawnego pozbawienia wolności ,
nierzetelnego procesu i złamania zakazu karania bez podstawy prawnej,
naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, lub naruszenia
wolność myśli, sumienia i wyznania, wyrażania opinii, gromadzania się i
stowarzyszania się, prawo do zawarcia małżeństwa, można się skarzyć o
pogwałcenie prawa do poszanowania mienia, prawa do nauki swoboduy poruszania
się prawa do opuszczania kraju, ale pod co chcesz podciagnąć skargę Chalsi?
Poza tym przed wystapieniem ze skargo do ETS trzeba wykorzystać wszystkie
dostepne w kraju środki odwoławcze
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: mam wyrok zaoczny i info o apelacji-poradzcie;)
Od wyroku zaocznego stronom przysłyguja inne środki odwoławcze - powodowi
apelacja, pozwanemu sprzeciw.

Ty na zaskarżenie masz 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie + 14 dni na
apelację lub 21 dni na złożenie apelacji wprost, czyli żądania uzasadnienia.
Czyli z punktu widzenia powoda, przy założeniu, że wyroku nie skarży wyrok
zaoczny może sie uprawomocnic po 21 dniach od ogłoszenia.

Pozwany ma 7 dni na sprzeciw od chwili doręczenia mu wyroku (przez awizo tez
można doręczyć). Zakładając, że w ciągu 3 dni odpis zostanie wysłany i pozwany
go nie odbierze - czyli będzie czekał na niego 14 dni na poczcie i dodając
jeszcze 7 dni do tej daty - zwykle po ok 3 tygodniach można stwierdzic prawomocność.

jesli chcesz, to poczekaj do tej chwili, idż do sądu i sprawdż w aktach, czy
wyrok jest prawomocny. Wtedy będziesz mieć pewność.

Ale do komornika możesz iść z wyrokiem z rygorem od razu- po to właśnie
wymyslono nadawanie wyrokom alimentacyjnym z urzędu rygory natychmiastowej
wykonalności, żeby nie trzeba było czekac z egzekucją.
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: szanse apelacji
alexolo, alez Ty sie ekscytujesz!
Po pierwsze nie ma najmniejszego znaczenia, czy złożył w pierwszym czy ostatnim
dniu terminu środek odwoławczy. ważne, czy złożył w terminie czy nie.
jesli sprawa została przekazana do sądu wyższej instancji, to znaczy, że nie
było żadnych braków formalnych - gdyby były to apelacja zostałaby odrzucona w
tzw. postępowaniu międzyinstancyjnym i drugi uczestnik dostałby postanowienie o
odrzuceniu apelacji pocztą. Dla porządku - zaskarżalne zażaleniem w terminie 7
dni. Brakiem formalnym jest także nieuiszczenie opłat - jeśli apelacja poszła do
II instancji, to znaczy, że albo prawidłowo opłacił, albo uzyskał zwolnienie z
kosztów.
Sąd II instancji w przypadku nie dających sie usunąć błędów proceduralnych
uchyla do ponownego rozpoznania. Zmienić natomiast orzeczenie może bo po prostu
będzie miał inny pogląd na gruncie tego samego stanu faktycznego, więc nie mąć,
że to jakaś wyjątkowa egzotyka - zmiana orzeczenia. Oczywiście może też oddalić
apelację pozostawiając w mocy postanowienie sądu I instancji. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: "Dobra miłość..."Eichelbergera i Samsona :))))
Andrzej Samson jest podejrzewany o kontakty z nieletnimi ( to tak w b. duzym
skrócie) został aresztowany i zawieszony w sprawowaniu funkcji psychologa i
psychoterapeuty.
Natomiast z "uprawomocnienie się wyroku" mamy do czynienia wtedy, kiedy zapada
wyrok, od którego nie ma już odwołania ( jeżeli wyczerpie wszystkie środki
odwoławcze), chyba, ze zostanie skazany w sądzie I - szej instancji i nie
będzie się odwoływał, wówczas to też jest wyrok prawomocny.
Pozdrawiam
PS ale mam nadzieję, ze facet jest niewinny... Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Komornik i BTE a wyjazd ?


Nie wiem ile to trwa zanim BTE dotrze do komornika, a potem komornik do mnie
(w 200 tysięcznym mieście


komornik może najpierw wpaść na wywiadzik do ciebie
potem wysyła zapytania majątkowe do urzędów - bardzo długo obecnie czeka się
na odpowedzi z urzędów - z CBA (adresy zameldowania) i o pojazdy (CEPIK -
centr. ewidencja pojazdów - wiele miesięcy czeka sie na odp). Bank możliwe że
zrobił już rozpoznanie i wskazał komornikowi elementy majątku ale zazwyczaj to
komornik wykonuje rozpoznanie majątkowe (które trwa dłuuuuugo)


Jednak słyszałem, że komornik może wejść na siłę do mieszkania, nawet jak
mnie nie będzie - ale nie wiem czy wcześniej będzie mnie o tym zawiadamiał.
A
jeśli mnie nie będzie? Z tego co się orientuję, to sądówkę (czyli od
komornika też) trzeba odebrać do 7 dni na poczcie - może mi sąsiad odbierać
pocztę


Sądówki sąsiad nie odbierze Ci na poczcie, gdyz kiedy listonosz zjawi sie z
sądówką - może ja odebrać domownik (dorosły) dozorca domu -jeśli zobowiąze się
Tobie przekazać - ale gdy uda sie z awizo na poczte - to mu nie wydadzą
sądówki gdyż na poczcie może odebrać tylko bezp. adresat (nawet małżonek nie
odbierze)

Sąsiad może by i odebrał ale gdyby był w domu jak listonosz przyjdzie - i nie
radzę tego czynić, bo wtety uznaje się za doreczone - jeśli nie wiesz kiedy
przyjedziesz lepiej aby sąsiad nie odbierał Twojej koresp. bo może w tym
czasie minąć (w krótkim czasie od odbioru termin odwoławczy) i go Ci nie
przywrócą - a tak pismo leży dwa tygodnie na poczcie i czeka na odbiór - w tym
czasie sąd czeka na zwrotkę i do tego czasu się nie uprawomocni, bo nie można
liczyć terminu środka odwoławczego, gdyż nie dostarczono adresatowi

Dokładnie nie wiem jak jest w przypadku bte, bo nie miałam do czynienia z tą
procedurą

jak Ci sąsiad odbierze to możesz nie zdążyć sie odwołać, jeśli nie wrócisz lub
nie zdążysz złożyć średka odwoławczego, lepiej nie upoważniać sąsiada do
odbioru (moim zdaniem) - i może to zaproponować


i nie wiem co zrobić.
Ktoś wie ile taka procedura trwa i jak wygląda? Czy pierwsze jakieś
zawiadomienie przychodzi czy jak - czy od razu komornik dzwoni do drzwi?
Albo
jak sąsiad powie, że odebrał zawiadomienie, ale ja jestem nieobecny i nie
zgłoszę się w ciągu dajmy na to 7 dni - a w ciągu 14; co wtedy?


wtedy uważa się za doręczone i kapa

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Przesłuchanie przez SOK


Tez mam taki zamiar. Wole tłumaczyć się w sądzie niż w tej kanciapie w
towarzystkie 7 sokistów. Tylko jeszce by się przydała ewentualna podstawa
prawna. Nie zdziwiłbym się, gdyby przyjechali po mnie do domu i mnie siłą
zaciągneli.


Wszystko, na co SOK moze sobie pozwolic jest okreslone w Ustawie o
transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003, art. 60, ust. 2:
"2. Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz straży ochrony kolei ma prawo
do:
   1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub
     wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu
     ustalenia ich tożsamości;
   2) ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki
     Policji, osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba
     podjęcia czynności, wykraczających poza uprawnienia straży ochrony
kolei;
   3) zatrzymywania i kontroli pojazdu samochodowego poruszającego się na
     obszarze kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego
     podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego
     pojazdu;
   4) nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych
w
     Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
   5) przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z
     wnioskiem o ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków
     odwoławczych w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o
     wykroczenia;
   6) stosowania środków przymusu bezpośredniego: siły fizycznej w postaci
     chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, miotacza
     gazowego, pałki służbowej, kajdanek i psa służbowego."

Zrodlo: http://ks.sejm.gov.pl:8010/proc4/ustawy/803_u.htm

Pozdrw
Pedro

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Co się stało w weekend na Kasprzaka?
"J.F." <jfox_xnosp@poczta.onet.plschrieb im Newsbeitrag


On Thu, 17 Nov 2005 01:44:50 +0100,  Oleg wrote:
| Jakby intencja ustawodawcy bylo karac tylko za spowodowanie kolizji -
| to by przeciez tak wlasnie napisal, a nie "spowodowanie zagrozenia"
| :-) Ech, czemu u nas trzeba czytac komentarze do kodeksow.

| Komentarze to jeszcze nic - ja bym sie zaopatrzyl co najmniej w stenogramy
| z
| posiedzen komisji i debat sejmowych i senackich :-)

Komentarze lepsze - sedziowie na komentarzach wychowani :-)


Komentarze nie przeszkodza, ale jak sedziemu TK lub SN zacytujesz jego
wlasne slowa z posiedzenia komisji lub sprawozdania parlamentarnego, to masz
na bank wygrane :-)


| Co to dokladnie bylo - bo np patrz jak sie zmienilo traktowanie
| wyprzedzania skrecajacego w lewo..

| Ta zmiana bytu jest imho akurat wynikiem zmiany legislacyjnej :-)

Ja bym mocno polemizowal czy taki byl zamysl ustawodawcy .. trzeba by
stenogramy poczytac :-)


A do czego innego ja namawiam? :-) Inna sprawa, ze w Niemczech nadal
obowiazuje zasada "podwojnego upewnienia sie" przy wjezdzie w lewo na
posesje - raz przed rozpoczeciem manewru, dwa - bezposrednio przed jego
wykonaniem.


| Ciekawe czy by sie dalo - powolac sie na przepisy o zatarciu, zarzadac
| powtornej sprawy z czystym wnioskiem - przed innym sadem w dodatku.
| Albo tylko o kasacje wystapic, przedawni sie zanim zdaza ponownie
| ukarac :-)

| Dac to by sie dalo, ale papudze i to dobremu.

Ale w zasadzie po co dobry ? Skoro sie nalezy to i mierny powinien
sobie poradzic :-)


Pod warunkiem, ze go poprowadzisz, podsuniesz komentarze, artykuly z PiZ,
napiszesz wnioski, dopilnujesz, by zlozyl w terminie srodki odwolawcze, a
najlepiej sam je zlozysz w sekretariacie :-)

O.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: straz miejska-kolegium


Witam, mam taki problem i moze szanowni listowicze zechca mi pomoc
Zaparkowalem samochod blokujac wyjazd wyjazd z jakiejs bocznej drozki
na 5 min. straznik miejski sie pojawil, zazadal dokumentow,
powiedzialem, ze mu nie pokaze, chcial wezwac policje-wtedy dalem mu
prawo j. Spisal dane i powiedzial, ze zrobi mi kolegium, poniewaz
odmowilem podania swoich danycjh. Jak sie bronic,  Prosze o o
informacje:
czy SM ma prawo
legotymowac kierowce,


    ==SM ma prawo legitymować:
Art. 12. ust.1. ustawa "Straże gminne" Dz.U.97.123.779 mówi: "Strażnik  ma
prawo do: 2)legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia
ich tożsamości, 4)nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za
wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w
sprawach o wykroczenia, 5)dokonywania czynności sprawdzających, kierowania
wniosków o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed
kolegium do spraw wykroczeń i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie
przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.


co mi grozi (ile)


==Art. 65. § 2. "Kodeksu Wykroczeń":
§ 2. Tej samej karze podlega (karze grzywny do 5000 zł), kto wbrew
obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji,
upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do
okoliczności wymienionych w § 1. ( § 1 - co do tożsamości własnej lub innej
osoby, co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub
zamieszkania).
==Osobiście wątpię, by była jakakolwiek sprawa w Kolegium, gdyż w
faktycznie nastąpiło okazanie dokumentu tożsamości jakim dla kierowcy jest
prawo jazdy. Jest mało prawdopodobne, by postawiono taki zarzut.
Tyle prawo, a od siebie dodam, iż nie znoszę straży miejskiej !

Manus

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Uprawnienia straży miejskiej.
Ostatnio często przewija się wątek o uprawnieniach Straży Miejskiej.
Buszując w sieci natrafiłem na tą stronę:
http://www.krakow.pl/samorzad/sm/www/uprawnienia/uprawnienia_f.html

A na niej:

Strażnik, wykonując zadania, ma prawo do:

- udzielania pouczeń,
- legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich
tożsamości,
- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i niezwłocznego
doprowadzenia do najbliższej jednostki policji,
- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia
określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach
o wykroczenia,
- dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie
do kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do spraw
wykroczeń i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym
przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach
określonych w przepisach o ruchu drogowym,
- wydawania poleceń,
- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
- zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek
gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności
publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o
udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o
Policji,
- stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci: siły
fizycznej, kajdanek, pałki obronnej wielofunkcyjnej, psa obronnego,
paralizatora elektrycznego, broni gazowej i ręcznego miotacza gazu w
przypadku wykonywania zadań ochronny obiektów komunalnych i urządzeń
użytku publicznego,
- użycia broni palnej krótkiej wyłącznie: w celu odparcia
bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie strażnika lub
innej osoby; przeciwko osobie, która nie zastosowała się do
natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego
narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu strażnika lub
innej osoby; przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą
odebrać broń palną krótką strażnikowi; w celu odparcia gwałtownego,
bezpośredniego i bezprawnego zamachu na wykonywany konwój dokumentów,
przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych.

Javelin (z domu)

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Siemianowice Slaskie - Straz MIejska
Zakres uprawnień Straży Gminnych

Uprawnienia strażników ustawodawca określił w art. 12 ustawy o strażach
gminnych. Można je sprowadzić do czterech grup :
udzielanie pouczeń i wydawanie poleceń,
legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich
tożsamości, ujmowanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne
doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji, żądanie niezbędnej
pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, zwracanie się w nagłych
przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w
zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, a także do
każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie
o Policji,
usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych w
przepisach o ruchu drogowym,
wykonywanie czynności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, tj.
nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w
trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
dokonywanie czynności sprawdzających, kierowanie wniosków o ukaranie do
kolegium do spraw wykroczeń, oskarżanie przed kolegium do spraw wykroczeń i
wnoszenie środków odwoławczych w trybie przewidzianym przepisami o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

W ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego strażnicy
straży gminnych (miejskich) zostali uprawnieni do:
zatrzymywania pojazdów lub jadących wierzchem nie stosujących się do zakazu
ruchu w obu kierunkach,
sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego
używaniem,
usuwania, przemieszczania lub blokowania pojazdów w przypadkach i trybie
określonych w odrębnych przepisach,
uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje
uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w
stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, do
czasu jej przekazania do dyspozycji Policji.

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu realizacji uprawnień, które wymienione
zostały w pkt. 2), doprecyzowała Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16
czerwca 1998 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników
gminnych niektórych czynności (Dz. U. Nr 84, poz. 536 z 1998 r. ).

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Lewackie gówna znów zwiększają podatki
Dnia Mon, 28 May 2007 13:56:03 +0200, Adam Płaszczyca napisał(a):


On Mon, 28 May 2007 13:44:49 +0200, Jaroslaw Soja <h@ho.howrote:

| Bardzo podobnie. Wiem z praktyki. A Tobie radzę ograniczyć Magdę M. i inne

Bardzo niepodobnie. Sęk w tym (aka pies pogrzebany), że w razie
przegranej płacisz koszty strony przeciwnej.
W wypadku kiedy procesujesz się z osobą fizyczną to ona też ponosi to
ryzyko, dlatego też o wiele częściej może dojść do ugody pozasądowej.
W wypadku firmy ubezpieczeniowej prawnik robi co szef każe, znam
przypadki, gdy T.U. w sprawach oczywistych ciągnęło sprawę przez
wszystkie instancje, a potem dopiero komornik egzekwował.
Osoby fizycznej nie byłoby stać, w większości przypadków na taki cyrk,
a co więcej - osoba prywatna sama ten cyrk by finansowała.


Ciągnięcie sprawy przez TU maksymalnie długo to ich polityka, nie
pojedyńcze wypadki. Zrezygnowanie z wniesienia środka odwoławczego jest
traktowane jako brak staranności i narażenie tu na starty. Takie są
wewnętrzne procedury (przynajmniej tych większych).

W ogóle rzadko można spotkać osobę, czy fizyczną, czy prawną, która pójdzie
na jakąś formę ugody - w Polsce obowiązują już przepisy o mediacjach w
post. cywilnym, ale statystyki pokazują, że baardzo rzadko są one
wykorzystywane na początku postępowania.

Co do kosztów - duża część pozwów o odszkodowanie zawiera nierealistyczne
żądania, które są redukowane przez sądy i tym samym koszty postępowania są
dzielone między uczestników.

Za to wyrok p-ko TU ma tą ogromną przewagę, że komornik pieniądze dostarczy
nam naprawdę szybko.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: chce zrobic dym w Strazy Miejskiej


Mam takie pytanko, dzis przyszlo dwoch kraweznikow z wyzej wymienionej
instytucji i zarzadali okazania podpisania umowy z PRSP lub ostatniej
faktury


Art.12. ustawy o strażach gminnych mówi, że strażnik ma prawo podczas
wykonywania zadań określonych w art. wyżej do:
1) udzielania pouczeń,
 2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich
tożsamości,
 3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego
doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w
trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5) dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do
kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń i
wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 6) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w
przepisach o ruchu drogowym,
 7) wydawania poleceń,
 8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek
gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej
oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie
doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Osobiście uważam, że konieczne jest przekształcenie Straży Miejskiej w siłę
para-policyjną (przyszłą policję miejską) i eliminacja zadań związanych z
reprezentacją, parkingami itp.
Panie Pawle prawie dwieście osób sprawdziło, gdzie głosuje 27.10.2002,
niestety Pan z kilkoma przyjaciółmi, uniemożliwił to wielu innym. Szkoda!
Pozdrawiam,
Sylwester Pruś

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: proba gwaltu.
| szkoda, ze to teoria...

No cóż. Po to są środki odwoławcze, żeby praktykę przybliżać do teorii. Ale
nie ma nic idealnego na tym świecie. Czy różnił by się od raju?

| (aha, pewnie...)
| nie wiem kim jesteś. Policjantem, prawnikiem...? (chyba nie, bo wydajesz
| się pisać szczerze)

A co policjantom i prawnikom zabrania się pisać szczerze? Kurcze,
przeoczyłem pewnie jakąś ustawę.

| (autentyczne)
| Pan Z. podwiózł swoim samochodem dwie Panie (pracownice agencji
| towarzyskiej ale przed/po godzinach pracy:) do ich wspólnego znajomego.
Panie zeznały później, ze
| "wspólny znajomy" zmusił je telefonicznie do przyjazdu groźbami,
| a pana Z. spotkały pod domem. Pan Z. "posiedział w śledztwie" ponad rok.

Za co posiedział? Za podwożenie? To u nas karalne? No bo jak za pomocnictwo
do gwałtu (to tylko mój domysł) to raczej długo im zeszło z wydedukowaniem,
że to brednia.

| ps. Mam nadzieje, ze nie musze dodawać, ze pan Z. okazał się niewinny.

Fajno. A co mu zarzucali, bo zapomniałeś napisać, albo ja nie wychwyciłem z
wątku. Bez tego trudno mi się odnieść.

| ps2. Żeby nie było niedomówień. Za gwałt jestem gotowy zabić (nie w
| imieniu prawa, a na własne konto). Nie mogę tylko czasem wytrzymać jak
| czytam o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść oskarżonego i podobne
| (niestety) bzdury.

Te bzdury od czasów prawa rzymskiego są fundamentem prawa. Oskarżonemu
trzeba udowodnić winę. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale to mądre i
przystaje akurat do naszej dyskusji, więc przytoczę: "Lepiej by 10 winnych
uniewinniono, niźli by jednego niewinnego skazano". Mogłem trochę
przekręcić, ale ducha nie wypatrzyłem.
Co do zabijania, to odradzam. Głównie z tego względu, że zabijesz śmiecia, a
każą Ci odpowiadać za człowieka. Nie kalkuluje się moim zdaniem.
Ale masz prawo się nie zgadzać ze mną. Ustawowego obowiązku jednomyślności
jeszcze nie uchwalili.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Izby Wytrzezwien - za czy przeciw?

Pio72 <pi@friko3.onet.pl wrote in messageSprawa jest prosta:
Sluszna idea (tutaj Izby Wytrzezwien) zostaje wypaczona przez ludzka
glupote i/lub lenistwo - normalka :/


Z uporem maniaka bede twierdzil cos innego.
"Sluszna idea"? Nie sadze. Izby Wytrzezwien sa instytucja lamiaca prawa
czlowieka - ograniczaja wolnosc bez postanowienia sadu oraz bez zadnej
przeslanki wskazujacej na popelnienie czynu karalnego.
To, o czym pisal Kyniu jest wazne - kazdy ma prawo do spokoju, nie
ogladania zapijaczonych pyskow i wysluchiwania wylgarnych tekstow. Ale
jesli ktos zakloca porzadek publiczny to narusza przepisy kodeksu
wykroczen i policja powinna skierowac do kolegium odpowiedni wniosek o
ukaranie. Jesli wystepuja przeslanki do zatrzymania w Policyjnej Izbie
Zatrzyman - prosze bardzo, od tego przysluguja srodki odwolawcze. I
takiemu zatrzymanemu przynajmniej teoretycznie trzeba uzasadnic
zatrzymanie naruszeniem prawa.
Izba Wytrzezwien to cos zupelnie innego. Co prawda nigdy tam nie bylem
dowieziony (jestem nalogowym abstynentem), ale sluzbowo pojechalem tam
kiedys nakrecic przebitki do newsa. Rozmawialem z zatrzymanymi i
natrafilem na faceta, ktorego policja zabrala z lokalu, w ktorym zostal
poturbowany przez bramkarzy. Zaplacil rachunek, wychodzil i w szatni
bramkarz na do widzenia powiedzial do niego "spier...szybciej bo
zamykamy". Gosc zatrzymal sie i zapytal o czy bramkarz ma jakis problem.
No i dostal w dziob, a nastepnie wykopano go z loklau. Zadzwonil po
policje.... Reszty mozna sie domyslec.
Widzialem jego rachunek z tej knajpy. Z alkoholu widnialy na nim dwa (2)
piwa, pijany wiec raczej nie byl. Paragrafu zadnego nie mozna bylo
znalezc, wiec policjanci - kumple bramkarzy, zeby mu dopiec skuli goscia
i zawiezli do Izby.

Wiec jezeli to jest 'sluszna idea' to ja dziekuje i dalej bede upieral
sie przy swoim.

pozdr,
Jacek

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: atak psow cd.
        Policja nie ma prawa odmowy przyjęcia zawiadomienia. Ale ma prawo
zastosować taką kwalifikację prawną, jaką uzna za najwłaściwszą. jeśli
strona postępowania nie zgadza się z taką kwalifikacją, to przysługują jej
środki odwoławcze. W chwili składania zawiadomienia powinieneś otrzymać
stosowne pouczenie na piśmie.
        Realizacja tego powinna jednak odbyć się w teorii w ten sposób, że
polijan przyjmuje zawiadomienie o przestepstwie, a następnie wydaje
ewentualnie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego
w tej sprawie i kieruje ją do postępowania w sprawie o wykroczenie.
        Praktyka jednak odbiega od teorii. Ludzie nie zawsze znają
obowiązujące prawo. niejednokrotnie w celu uniknięcia tej procedury
przyjmujący zawiadomienie stara się przekonać zawiadamiającego, że jednak to
jest wykroczenie.
        Abstrachuje tutaj od samej sprawy, bo powiem szczerze, że nie jestem
do końca przekonany, kto ma rację. W końcu psy się na Ciebie nie rzuciły.
Oczywiście, mozesz powiedzieć, że mogły! No ale wydaje mi się, że jest to
interpretacja nieprzystająca do rzeczywistości. Na tej zasadzie, to
należałoby skazać z art. 160 kk keirowcę, który wpadł w poślizg i wjechał na
pusty chodnik. Co prada nikogo nie naraził, ale móg, gdyby tam był. Ale do
końca nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że w tym spornym wypadku
należało przyjąć zawiadomienie o przestępstwie zgodnie z Twoją wolą, a
nastepnie ewentualnie wydać postanowienie o odmowie wszczęcia. Wóczas
przysługiwałyby by Ci środki odwoławcze.
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: czy dzialania policjai byly uzasadnione

Odpowiedz na pytanie, czy policja uczynila slusznie jest tutaj akurat
rozbiezne z odpowiedzia, czy miala do czegos tam prawo. Pierwsze
zasadnicze pytanie, to jest to, czy gimnazjalista wskazal miejsce
przechowywania komórki podczas opisanego przesluchania, czy nie. Jesli
gimnazjalista od razu wydal by komórke, to wówczas w ogóle samo
przeszukanie jest cokolwiek problematyczne. Bo czemu by mialo niby sluzyc.
Przeszukanie jest czynnoscia procesowa zmierzajaca do uzyskania dowodów.
Skoro gimnazjalista kupil komórke od kolegi, to poza komórka trudno mi
sobie wyobrazic ewentualne inne dowody zwiazane z tym czynem.

Jesli gimnazjalista wskazal jako miejsce przechowywania komórki
mieszkanie, to pierwsza czynnoscia po wejsciu do mieszkania powinno byc
zazadanie wydania rzeczonej komórki. Gdyby matka (bo jak rozumiem ona
zostala tam zastana) komórke wydala, to równiez dalsze przeszukanie stalo
by pod znakiem zapytania. Bo po co?

Gorzej, jesli gimnazjalista nie potrafil z jakiegos powodu wskazac miejsca
znajdowania sie tej komórki. Jesli na przyklad ja odsprzedal. Tutaj jest o
tyle klopot, ze trudno mu dac wiare i przeszukanie mieszkania wydaje sie
jak zasadne.

Teraz nastepny problem, to wyrywanie kabla telefonicznego z czegokolwiek.
Co do zasady policjanci, jesli chcieli uniemozliwic matce kontaktowanie
sie z kimkolwiek, to powinni ja zatrzymac procesowo. To dawalo by im prawo
do uniemozliwienia kontaktu z osobami postronnymi. W przeciwnym wypadku
niestety nie ma przepisu zabraniajacego komukolwiek dzwonienie do
kogokolwiek w trakcie przeszukania. Wiec albo byly podstawy do
zatrzymania, no i zatrzymujemy taka osobe, a  konsekwencji nalezy dopelnic
formalnosci, a osobie takiej przysluguja srodki odwolawcze i skargowe, ale
musimy sie liczyc z tym, ze jest wolna osoba.

Ostatni aspekt, to zabezpieczenie komputera. Jest to skomplikowana
kwestia. Niby zwiazku z celem przeszukania to nie ma zadnego, bo przeciez
trudno podejrzewac, ze telefon ukryto na dysku komputera. Z drugiej strony
policja robiac przeszukanie ma obowiazek (nie tylko prawo) zabezpieczyc
dowody innych przestepstw. Dowodem takim moze byc nielegalnie
zainstalowany program. Teraz ruch nalezy do wlasciciela komputera, czy
potrafi sie madrze wytlumaczyc z tych programów. Na grupie walkowano to
tak wiele razy, ze nie chce mi sie (a i ze znanych niektórym tu powodów
niewygodnie mi) pouczac na ten temat.

Co do zasady posiadanie programów samo w sobie przestepstwem nie jest, ale
moze byc dowodem wielu innych przestepstw. Glównie zwiazanych z wejsciem w
posiadanie rzeczonych programów.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Czy sądy stosują odmienny kalendarz niż reszta kraju? - jak napisac odwołanie?
Witam

Mam do grupowiczów pytanie, ale zanim je zadam kilka słów wprowadzenia:

dnia 25.06.2004 otrzyamałem z Sądu Rejonowego X pisemko o treści:
Sąd Rejonowy X informuje, że pismu (mojemu) z dnia 21 czerwca 2004r, nie
moze nadać biegu, poniweaż postanowienie Sądu rejonowego X (tego samego
który wystawia cytowane pisemko) z dnia 9.06.2004 r., jest prawomocne i
nie
podlega zaskarżeniu.

Teraz pytanie w jaki sposób mogę zaskarzac powyzszą błędna i wydaną z
naruszeniem prawa decyzję? Czy istnieją jakieś kolegia czy sądy
odwoławcze?
Jak napisac taki wniosek.

Dodam że we wspomnianym postaniwieniu z 9.06.2004 Sąd napisał: Od
powyższego
postanowienia przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty doręczenia do
sądu Okręgowego poprzez sąd Rejonowy.

Stosowne postanowienie zostało mi dostarczone w dniu 17.06.2004 czyli wg.
cytowanego postanowienia jego uprawomocnienie następuje 24.06.2006

Wczesniejsze dostarczenie postanowienia było fizycznie niemożliwe:
9.06 - rozprawa;
10.06 - Święto
11.06 - sąd ma wolne
12-13.06 weeakend
14.06 wystawienie postanowienia
15.06 wysłanie przez Sąd X postanowienia
16.06 list w drodze
17.06 - list odebrany

To jak Sąd Rejonowy może wydawać takie buble że odwołanie złożone 21.06
jest
niezasadne ze wzgledu na przekroczenie terminów (7 dni od daty
doręczenia)?
Czy w sądach liczy się to jakoś inaczej, działają wg innego kalendarza?

prosze o pomoc
pozdrawian grupowiczów
M.B.

To wszystko co tu napisałeś kupy się nie trzyma.
Zwłaszcza totalnie idiotyczne jest to pouczenie, które rzekomo otrzymałeś od
Sądu Rejonowego "... Od powyższego postanowienia przysługuje odwołanie w
terminie 7 dni od daty doręczenia do sądu Okręgowego poprzez sąd Rejonowy".
Nie ma takiej możliwości by termin do wniesienia odwołania (mógłbyś
sprecyzować czy chodzi o zażalenie, czy też o coś innego) biegł od daty
wskazanej w tym pouczeniu. Więc nie wierze, ze takie pouczenie otrzymałeś od
sądu. Pewnie źle zrozumiałeś.
Po przekroczeniu terminu na złożenie środka odwoławczego powinnaś otrzymać
nie pismo informujące, lecz postanowienie o odrzuceniu zażalenia (apelacji).
Więc tutaj tez mi się coś nie zgadza w Twoim poście.
Na marginesie: termin sądowy biegnie również w dni wolne i świata, oraz w
dni robocze w które sąd nie pracuje. Przedłuża się tylko o ile ostatni dzień
terminu jest dniem wolnym USTAWOWO o pracy.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: czy mozna brac definicje z innej ustawy jak jest wygodnie?

dobrze, czyli dzis jade i skladam wniosek


to naqjważniejsze !

nie wiem. Pewnie z 30 dni, ale tylko strzelam :)
kurcze, czyli na pierwsze odwolanie miesiac, na drugie miesiac...
to juz moge w wojsku byc ;-)


to by naprawde strzał. Po prostu nie wiem.

jaki papierek? jezeli piszesz o przeniesieniu to juz mi powiedzieli
ze nic z tego


Dobra, ale niech ci to napiszą. Od decyzji odmownej (wszystko jedno jak się
będzie nazywała i czy będzie w stylu "nie przenosi się" czy "odmawia sie"
czy 'wniosek jest bezssadny" obojętnie ! Musza Ci dać to na piśmie !!! Od
każdej takiej decyzji przysługuje środek odwoławczy i w tym co dostaniesz
będzie konkretnie napisane do kogo się możesz odwołać i w jakim terminie. Na
bank bedzie to ten sam organ odwoławczy co przy odroczeniu. Na bank bedzie
możliwość odwołania. I w tym odowłaniu piszesz, że jestś absolwentem ,i ,ze
decyzja zostąła podjęta z narzuszeniem prawa itd. Nie jestem znawcą armii więc
nie znam się jaka decyzja nosi jaką nazwę i jakie sa terminy. Wiem jednak, że
na gebę to będziesz załatwiał do końca roku i potem minie termin i wtedy juz
nigdzie się nie odwołasz. par. 3 Rozporżadzenia -  3)  korzystających z
odroczenia zasadniczej służby wojskowej (skoro studiowałes to byłeś odroczony
tak ?) lub przeszkolenia wojskowego - przenosi się do rezerwy po złożeniu przez
nich wniosku w sprawie przeniesienia do rezerwy i uchylenia decyzji o
odroczeniu.

Jeżeli nie złożysz wniosku to nikt Cie nie przeniesie !

Powodzenia i daj znać co i jak

Paweł

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Mondraliński ZUS
Dnia 2003-03-06 21:14, Użytkownik mokrymir napisał:


Przez ostatnie dwa tygodnie jestem na zasiłku chorobowym . Prowadzę małą ,
jedno osobową  firmę . Zawsze i bez przerwy płaciłem składki .
I w dniu dzisiejszym otrzymałem pismo że od 01.01.1999 r ubezpieczenie
chorobowe ustało . Powód . Opóźnienie w uiszczeniu składki za miesiąc
styczeń 1999r. Termin upłynął 12 .01.1999 r. Tak może i upłynął . Zasiłek
nie zostanie przyznany. Na żądanie Pana zostanie wydana formalna decyzja
odmowna z podaniem środków odwoławczych .
Ten jeden jedyny raz , nawet nie wiem z jakiej przyczyny  zapłaciłem 15
.01.1999r.
 Można sprzedać ZUSowi  program za wiele milionów , który nie działa . Można
kupić obiekty , za trzy miliony , a następnie sprzedać je za dwieście
tysięcy .
Wszystko w literze prawa , i jest OK. A ja zbrodniarz  dwu dniowy , który
naraziłem emerytów i rencistów na deficyt 0,86 gr. muszę ponieść karę
za swój niecny postępek. Tak ZUS przytoczył paragraf jaki pogwałciłem .
Nie chodzi mi nawet o ten tysiąc złotych . Czuję się jakby mi ktoś napluł
w twarz . Nie raz ta składka , była całym moim dochodem . I jak tresowany
piesek zanosiłem ją do ZUSu . A ogromne działy  gospodarki miesiącami i
latami nie płaciły , i jak potrzebowano spokoju , to im wszystko umarzano.
Jak czytam to pismo URZĘDOWE , z kilkoma
groźnymi paragrafami , które naruszyłem , to chce mi się rzygać .  Nie
oczekuję
pomocy prawnej , ale może tą listę czytają ludzie , którzy będą mogli w
przyszłości
stanowić prawo w tym kraju .  Mój brat , który od lat mieszka na obczyźnie
po dwu tygodniowym pobycie w Polsce , mówi że długo tu nie przyjedzie. Fakt
że nie dotrzymuje obietnicy .
Do teraz nie bardzo go rozumiałem . Do teraz. Obecnie wiem że widzi on te
sprawy , jakich my nie widzimy . Mir.


było o tym daaawno temu w radio Zet - nic z tego - nie masz szans

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: problem z prawem spółdzielczym


Radca  Prawny wniósł środek odwoławczy argumentując, że sędzia zbyt
zawężająco potraktował treść art. 17 ze znaczkiem 1 ust 2.
Czy sędzia referendarz miał rację?

macie jakieś pomysły  w tej sprawie??
Magda


Choć na co dzień mam zajmuje się paranoją spółdzielni mieszkaniowych to 100%
pewności mi brak.
Jednak myślę sobie że własnościowe prawo do lokalu spółdzielnia ustanowiła
wg prawa obowiązującego w czasie gdy ustawy o SM  nie było Jak wiadomo SWPdL
jest zbywalne a współwłaściciel wszedł w jego posiadanie pod rządami
poprzedniego prawa to należy zastanowić się dlaczego nie można teraz
uregulować tego prawa zgodnie z przepisami wówczas obowiązującymi.

Teraz o art.17/1 ust.2 coś Panu referendarzowi się pomyliło. Po ostatniej
nowelizacji ustawy o SM  SWPdL może być ustanowione w budynku stanowiącym
zarówno własność SM jak i jego współwłasność i co więcej prawo to powstaje z
chwilą zawarcia ze spółdzielnią umowy o ustanowienie SWPdL lub nabyciu tego
prawa w drodze czynności cywilno prawnych (zakup od poprzedniego posiadacza
owego mieszkania wraz z rozpatrywanym tu prawem). Ustanowienie zatem księgi
wieczystej dla takiego lokalu z ograniczonym prawem rzeczowym jest zatem
czynnością rejestrującą.stan prawny i jeśli nikt ze strony właściciela nie
podnosi protestu (gmina bo raczej SM nie może tego czynić) to wpis powinien
być dokonany

To tak na logikę wygląda bo jak wiadomo jeszcze nie ma w tym zakresie
orzecznictwa z wokandy.

Stan_Z
Do trybunału z tą ustawą!!!

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: pedofile - remniscencje


Z uwaga sledzilem dyskusje nt. kary smierci. Nie zaliczam sie do
szczegolnych entuzjastow tej kary. Uwazam jednak, ze ze wzgledu na dobro
ogolu spoleczenstwa nie powinna byc ona z polskiego prawodawstwa
likwidowana
calkowicie. Jestem za wprowadzeniem jej (i wykonywanie) na czas scisle
okreslony - np. na 5 lat.


A co potem, jesli sie okaze wlasciwym rozwiazaniem? I co z przestepcami,
ktorzy beda przedluzac proces az poza te piec lat? Czy nie jest to
dykryminowanie przestepcow, ktorych sprawy tocza sie szybko? To chyba nie
jest najlepszy pomysl. Trzeba ja wprowadzic bez ograniczen.


Bylbym za tym, aby orzekana byla ona za morderstwa ze szczegolnym
okrucienstwem, pobicia i gwalty polaczone z trwalym kalectwem fizycznym.
Wykonanie powinno nastepowac niezwlocznie, po wyczerpaniu wszystkich
srodkow
odwolawczych (w tym kasacji i jednorazowym staraniu sie o prawo laski).
Jestem natomiast zdecydowanym przeciwnikiem kary smierci za zbrodnie
przeciwko Panstwu - uwazam ze dozywotnie wiezienie, przepadek mienia i
utrata praw publicznych na zawsze bylaby wystarczajaca kara w takim
przypadku. Byloby to korzystne np. w sytuacji 'przylapania' naszych
szpiegow
za granica - zawsze bylaby moziwosc wymiany. Poza tym, w odroznieniu od
morderstwa szpiegostwo jest zbrodnia tylko relatywna - dzisiejszy
szpieg-zbrodniarz za kilka lat, po przemianach politycznych moze sie
okazac
bohaterem narodowym (patrz casus generala Kuklinskiego)


Dla mnie Kuklinski nie jest bohaterem narodowym, tylko zdrajca. Jesli sie
komus cos przysiega (a on przysiegal wiernosc), to zlamanie tej przysiegi
oznacza zdrade. Sam Kuklinski odmowil wystapienia o prawo laski czy kasacje
wyroku, a zatem kara smierci wciaz na nim ciazy. Tym haniebniej zachowalyu
sie polskie wladze w trakcie jego wizyty.
Poza tym - idac tym torem - morderstwo tez jest relatywne. Wyobrazmy sobie,
ze w maju 1914 r. morduje z zimna krwia Gawrylo Principa. No i co? Niby
morderstwo, ale dzieki mnie nie wybucha I Wojna Swiatowa. Przestepstwo jest
zawsze przestepstwem.

Jozef

I to bybylo na tyle

---
Posiadasz konto komercyjne w K.K.I. ? jesli nie koniecznie sprawdz:
      | http://www.kki.pl/kki/oferta/cen_uslug.htm <<<
       nasze konta sa chronione przez SYSTEM ANTYWIRUSOWY
---

--
Archiwum grupy http://niusy.onet.pl/pl.soc.prawo


Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Obowiazek łożenia na wykształcenie.


Helo,

    Mam problem z dziekanatem na swoim wydziale, staram sie o stypendium
socialne, i niechca mi nawet podania przyjac, argumentujac ze musze im
przyniec dochodu rodzicow, podczas gdy jestem zonaty i oboje z zona mamy
przeszlo 26 lat. Zona miala jakies skromne dochody w zeszym roku i
chcialem
aby byly one uwzgladnione.

Moje pytanie do Was brzmi zatem:
1./ Jaka ustawa reguluje obowiazek utrzymywania wlasnych dzieci jezeli te
sie ucza badz nie? (Chodzi mi o wmiare dokladny namiar na te ustawe bo
chcialbym byc "madry" w nastepnym starciu z administarcja :))
2./ Co moge zrobic jezeli okaze sie ze regulamin uczelni jest sprzeczny z
ustawa?

Wielkie dzieki
    Krasnal - sflustrowany student AGH


Kodeks r. i o. (szukaj na witrynie Sejmu lub np. w portalu Hoga.pl)
"Art. 91. § 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno
przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u
rodziców.

§ 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest
obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.

Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem
dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że
dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i
wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest
tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych
potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości
zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest
jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości
lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Art. 144. § 1. Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej
matki, nie będącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia
społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony
swego ojca, nie będącej jego matką".

Co do 2. pytania. TK orzeka o zgodnosci ustaw z Konstytucja, co w Twoje
sytuacji nie ma zastosowania. Nalezy wiec wkorzystac zwykly tryb odwolawczy.
Powinienes otrzymac decyzje, a na niej pouczenie o trybie, terminie i
sposobie wniesienia srodka odwolawczego. Te decyzje skarz.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: weksel in blanco

Użytkownik Tomasz Smolarek <tom@polbox.comw wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:7m1ioc$2b@news.ikp.pl...
| | firma/bank/itp udziela pożyczki. Jako zabezpieczenia wymaga weksla in
| | blanco. W umowie jest szczegółowo opisane kiedy może skorzystać z
weksla.
| | Moje pytanie jest takie: Co się stanie jeżeli posiadacz weksla wypełni
go
| i
| | zażąda ot tak sobie, z własnego widzimisię? Jak się przed tym bronić?
Czy
| w
| | ogólne jest możliwość? Co reguluje te sprawy?
| |
| |
|
| Jest cos takiego jak deklaracja wekslowa (rodzaj umowy) , która okresla
| scisle warunki w jakich weksel moze byc wypisany. W innym przypadku jest
| tylko swistkiem papieru...
|
| Ale mi chodzi o to jak to działa? Wystawiam weksel in blanco a gość na
drugi
| dzień go wypełnia i idzie do komornika, żeby go zrealizował. I jak ja mam
| się bronić? Pokazać umowę - a gość odpowie, że ten weksel dostał już
| wypełniony do realizacji, a ten in blanco zgubił....
| Czy prawo jakoś mnie chroni???
|
| dzięki
| TomekS

Eeee, coś Ci się pomyliło, na podstawie weksla in blanco i deklaracji do
tegoż weksla, w przypadku nie wywiązywania się przez Ciebie z obowiązków tj.
niepłacenia, firma której wystawiłeś weksel kieruje sprawę do sądu w trybie
nakazowym. Sąd wydaje nakaz zapłaty, który musi się uprawomocnić. Potem Twój
wierzyciel występuje do sądu, aby wyrok opatrzyć klauzulą wykonalności.
Dopiero potem udaje się do komornika, a ten na tej podstawie przeprowadza
egzekucję komorniczą. To tak w dużym uproszczeniu. Po za tym masz jeszcze do
dyspozycji środek odwoławczy, oczywiście przed uprawomocnieniem się nakazu.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: weksel in blanco

Collins napisał(a) w wiadomości: ...


Użytkownik Tomasz Smolarek <tom@polbox.comw wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:7m1ioc$2b@news.ikp.pl...
| | firma/bank/itp udziela pożyczki. Jako zabezpieczenia wymaga weksla in
| | blanco. W umowie jest szczegółowo opisane kiedy może skorzystać z
weksla.
| | Moje pytanie jest takie: Co się stanie jeżeli posiadacz weksla wypełni
go
| i
| | zażąda ot tak sobie, z własnego widzimisię? Jak się przed tym bronić?
Czy
| w
| | ogólne jest możliwość? Co reguluje te sprawy?
| |
| |
|
| Jest cos takiego jak deklaracja wekslowa (rodzaj umowy) , która okresla
| scisle warunki w jakich weksel moze byc wypisany. W innym przypadku
jest
| tylko swistkiem papieru...
|
| Ale mi chodzi o to jak to działa? Wystawiam weksel in blanco a gość na
drugi
| dzień go wypełnia i idzie do komornika, żeby go zrealizował. I jak ja mam
| się bronić? Pokazać umowę - a gość odpowie, że ten weksel dostał już
| wypełniony do realizacji, a ten in blanco zgubił....
| Czy prawo jakoś mnie chroni???
|
| dzięki
| TomekS

Eeee, coś Ci się pomyliło, na podstawie weksla in blanco i deklaracji do
tegoż weksla, w przypadku nie wywiązywania się przez Ciebie z obowiązków
tj.
niepłacenia, firma której wystawiłeś weksel kieruje sprawę do sądu w trybie
nakazowym. Sąd wydaje nakaz zapłaty, który musi się uprawomocnić. Potem
Twój
wierzyciel występuje do sądu, aby wyrok opatrzyć klauzulą wykonalności.
Dopiero potem udaje się do komornika, a ten na tej podstawie przeprowadza
egzekucję komorniczą. To tak w dużym uproszczeniu. Po za tym masz jeszcze
do
dyspozycji środek odwoławczy, oczywiście przed uprawomocnieniem się nakazu.

--
Pozdrawiam
| Collins<
ju@post.pl


I to jest zapewne wlasciwa odpowiedz fachowca, a nie profana jak ja  ;-)

Lesio 5  vel Leszek Grelak
UIN 9467245
kale@kki.net.pl

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: weksel in blanco

Użytkownik Collins <ju@post.plw wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:VUah3.8488$1g.159@news.tpnet.pl...

Użytkownik Tomasz Smolarek <tom@polbox.comw wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:7m1ioc$2b@news.ikp.pl...
| | firma/bank/itp udziela pożyczki. Jako zabezpieczenia wymaga weksla in
| | blanco. W umowie jest szczegółowo opisane kiedy może skorzystać z
weksla.
| | Moje pytanie jest takie: Co się stanie jeżeli posiadacz weksla
wypełni
| Jest cos takiego jak deklaracja wekslowa (rodzaj umowy) , która
okresla
| scisle warunki w jakich weksel moze byc wypisany. W innym przypadku
jest
| tylko swistkiem papieru...
| Ale mi chodzi o to jak to działa? Wystawiam weksel in blanco a gość na
drugi
| dzień go wypełnia i idzie do komornika, żeby go zrealizował. I jak ja
mam
| się bronić? Pokazać umowę - a gość odpowie, że ten weksel dostał już
| wypełniony do realizacji, a ten in blanco zgubił....
| Czy prawo jakoś mnie chroni???
Eeee, coś Ci się pomyliło, na podstawie weksla in blanco i deklaracji do
tegoż weksla, w przypadku nie wywiązywania się przez Ciebie z obowiązków
tj.
niepłacenia, firma której wystawiłeś weksel kieruje sprawę do sądu w
trybie
nakazowym. Sąd wydaje nakaz zapłaty, który musi się uprawomocnić. Potem
Twój
wierzyciel występuje do sądu, aby wyrok opatrzyć klauzulą wykonalności.
Dopiero potem udaje się do komornika, a ten na tej podstawie przeprowadza
egzekucję komorniczą. To tak w dużym uproszczeniu. Po za tym masz jeszcze
do
dyspozycji środek odwoławczy, oczywiście przed uprawomocnieniem się


nakazu.

Właśnie tak to się odbywa w ogólnym zarysie. Tylko dwie mała uwaga: od
nakazu zapłaty przysługuje nie środek odwoławczy lecz środek zaskarżenia.
Odnośnie deklaracji weksliowych jest mnóstwo orzeczeń SN również Izby Pracy
i Ub. Społ.
Gdyby wierzyciel wypełnił weksel niezgodnie z deklaracją ja bym jeszcze
zawiadomił Prokuraturę, bo jest to przestępstwo z art. 270 par. 2 kk ( kpw
do lat 5).
                                                    Pozdrawiam.
                                                    Kejdi.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Skazane marzenia !!!
Opowiadasz "niestworzone historie". Ale to grupa prawna, więc dla porządku.
Jeśli uważacie, że zatrzymanie (tymczasowe aresztowanie) jest bezzasadne, to
przysługują na takie postanowienia środki odwoławcze. Rozpatrzy je inny sąd.
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Wnioski do ZUS do kiedy ???
chyba do 31 grudnia 2006

Dz.U.98.162.1118

art. 175. 1. Ubezpieczeni oraz płatnicy składek zobowiązani są do
przekazywania Zakładowi, w terminie i trybie ustalonym przez organ rentowy,
dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego nie później niż
w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy. Przepisy art. 115 ust. 1-3, art.
116 ust. 5, art. 117, 121, 122 ust. 1, art. 123, 124 i 125 stosuje się
odpowiednio.

2. Dla osób, które w dniu wejścia w życie ustawy nie pozostają w
ubezpieczeniu, kapitał początkowy ustala się na ich udokumentowany wniosek.

3. Ustalenie kapitału początkowego następuje w formie decyzji organu
rentowego w terminie 6 miesięcy od wyjaśnienia ostatniej okoliczności
niezbędnej do obliczenia tego kapitału. Od decyzji organu rentowego
przysługują osobie zainteresowanej środki odwoławcze określone w odrębnych
przepisach.

4. Ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego następuje w
okolicznościach określonych w art. 114.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady współpracy Zakładu z ubezpieczonymi i
płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego.

i zmiana

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)

Dz.U.02.241.2074

2) w art. 175:

a) w ust. 1 wyrazy "w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy" zastępuje się
wyrazami "do dnia 31 grudnia 2006 r.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Płatnicy składek są zobowiązani do skompletowania dokumentacji
umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego dla ubezpieczonych, za
których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne, a następnie
przekazania tej dokumentacji na żądanie organu rentowego i w terminie
wyznaczonym przez ten organ, nie później jednak niż w terminie do dnia 31
grudnia 2003 r. - w celu umożliwienia ustalenia kapitału początkowego przez
organ rentowy w okresie do dnia 31 grudnia 2006 r.",

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: KPK - prosze pomozcie !!!!!


Marcin <mar@tm-team.com.plwrote in messageDostałem kilka pytań z KPK i nie bardzo sobie z tym radze.
Mam nawet jedna madra ksiazka KPK-Komentarz,
ale i tak nie ma w niej niektorych spraw (albo nie potrafie zanalezc.)

1. Poszukuje definicji :
a) zrodla dowodowego oraz kilka jego przykladow (podobno zawartych w kpk),


osoba lub rzecz od której pochodzi dowód, czyli srodek dowodowy.
np. miejsce poddane oględzinom, zwłoki ludzkie, dokument, świadek

b) srodka dowodowego oraz klika jego przykładow (jak wyzej).


nosnik informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu (dowód w ścisłym
znaczeniu).
np. opinia biegłego, zeznania świadka, wyjaśnienia oskarżonego

2. Co to sa bezwzgledne przyczyny odwolawcze? (3 przyklady)


uchybienia, które wywołują następstwa procesowe zawsze, bez względu na to,
czy były treścią zarzutu strony,. Organ odwoławczy zawsze musi je wziąć pod
uwagę bez wzgledu na granice środka odwoławczego.
np. oskarżony nie miał obrońcy w wypadkach, w których udział obrońcy był
obowiązkowy,
- w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona do orzekania lub
podlegająca wyłączeniu,
- sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był
obecny na całej rozprawie.

3. Jakie sa etapy postepowania jurysdykcyjnego?


postepowanie przygotowawcze, główne, odwoławcze i wykonawcze.

4. Jakie sa etapy rozprawy glownej.
wywołanie sprawy, odczytanie aktu oskarżenia, zamknięcie przewodu


sądowego,udanie się przez Sąd na naradę, ogłoszenie wyroku - to czynności,
które rozgraniczaja te etapy - odpowiednio: rozpoczęcie rozprawy (od
wywołania sprawy do odczytania a/o), przewód sądowy, przemówienia stron (to
po zamknięciu przewodu sądowego) i wyrokowanie (po naradzie oczywiście)

    Radze zaopatrzyć się w Waltosia "Proces karny - zarys systemu".
Pytania na bazie tego podręcznika .
                                Pozdrawiam
                                                    Robert Bo

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: W jakim czasie mozna sprostowac protokol? Kiedy mozna zarzadac zmiany sedziego?


[...]
| Sąd to teatr i niestety trzeba umieć przed nim grać. Toga gwarantuje, że
| gracz jest przygotowany co najmniej dostatecznie.
| Chcesz równych szans? Skorzystaj z adwokata.

Trzy razy zdarzylo mi sie stanac przeciw adwokatowi w sadzie.
Za pierwszym razem adwiokat nie musial sie odzywac - Pani sedzia
"przegala mnie" bez jego pomocy. Na stwierdzenie, ze chetnie zaplace
alimenty,
lecz chcialbym miec JAKAS grarancje, ze oieniadze ida NA POTRZEBY DZIECKA,
pani sedzia zapytala
"Czy wie Pan, ze sad nie jest zwiazany wysokoscia pozwu i moze orzec
alimenty jeszcze wyzesze?"

I bylo po sprawie.

W pozostalych sprawach wygralem i nie potrzeba bylo adwokata.

Mialem jeszcze 2 "spotkania z adwokatami".

Raz rozwiazanie spolki, ktorej udzialowcem byl adwokat - nie zdecydowal
sie do sadu - przegral "starcie wstepne" i poddal sie,

drugi raz syn mial adwokata i "przegrywal sprawe" cywilna.
Przygotowalem synowi pismo do rzecznika praw ubezpieczonych,
po ktorym adwokat o malo co sie nie
obrazil, lecz "przeciwnik" - towarzystwo ubezpieczeniowe z legionem
prawnikow
zaproponopwalo ugode.........

Ale ma Pan racje.

Trzeba jakos byc przygotowanym.
W mym "pierwszym starciu" w sadzie po prostu mnie zatkalo.

Pozdrawiam

Boguslaw


Co do zasady się zgadzamy. I w szczegółach właściwie też. Zapewne mimo
adwokata / radcy po drugiej stronie można dać sobie radę. Zapewne są też
sytuacje, gdy samotne działanie to nic innego jak tylko "wystawienie się na
odstrzał".
To trochę jak z leczeniem - katarek wyleczymy sami, plaster też da się jakoś
przykleić, ale przeszczepu serca nie robiłbym samodzielnie ;-) - chyba się
Pan zgodzi?
"Katarek" przed sądem, to np. spora część sporów z prawa pracy, cała
windykacja (choć po wprowadzeniu formularzy i to może okazać się wątpliwe),
proste sprawy odszkodowawcze, "zgodne" rozwody i parę innych.
A bliżej "przeszczepu" - ostre bitwy gospodarcze, odszkodowania w wątpliwych
towarzystwach ubezpieczeniowych (btw: zdecydowanie _nie_ polecam TU
"Inter-Fortuna" - obecnie TU "Inter-Polska"), rejestracje (niestety), spory
pracy ze strony pracodawcy, karne (praktycznie całe), podatki przed NSA,
wszelkie środki odwoławcze itd.
Kiedyś sędzia z wieloletnim stażem powiedział, że gdyby zdarzyła mu się rola
oskarżonego przenigdy nie poszedłby bez adwokata. Coś w tym jest.

Pozdrawiam,
behemot

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: historia czerwonej ośmiornicy w czarnej t odze
Tak nie wnikając w zawiłe meritum sprawy. A próbowałeś środków
odwoławczych prawem przewidzianych? No bo ani policja ani prokuratura
faktycznie w tym wypadku nic nie mogą zrobić. No przecież nie można
prowadzić śledztwa w sprawie wadliwego wyroku.
Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: historia czerwonej ośmiornicy w czarnej t odze
Dnia 15.10.2003 13:20 Robert Tomasik:


Tak nie wnikając w zawiłe meritum sprawy. A próbowałeś środków
odwoławczych prawem przewidzianych? No bo ani policja ani prokuratura
faktycznie w tym wypadku nic nie mogą zrobić. No przecież nie można
prowadzić śledztwa w sprawie wadliwego wyroku.


Tak próbowałem. Nie jest prawdą, że prokuratura nic nie może zrobić
jeżeli mamy do czynienia z kradzieżą sądową dobrze umocowaną w materiale
dowodowym. Tu po prostu niema woli ścigania przestępsw z Art.233Kk., gdy
  za ich popełnieniem stoi zinstytucjonalizowana korupcja.
        Dopiero zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury Generalnej przeciw
sędziom i prokuratorom, wpłynęło na nadanie biegu sprawie o składanie
fałszywych zeznań. Od 5-ciu lat nie udaje się Wymiarowi S. doprowadzić
oskarżonego do Sądu - nieznają jeszcze podobno obecnego miejsca jego
pobytu, choć ja teraz wpisując jego dane w Google widzę, że pracuje w
redakcji SLD-owskiego organu.;))).
        Oskarżony wprawdzie otarł się do tej pory o Sąd - zawiadomił świadków i
sędziów dzień wcześniej, że jest chory i się nie zjawi. Następnie na
rozprawie zjawiła się jego matka i żona przepraszając, że synowi właśnie
zepsół się samochód i niedojedzie. W sprawie odbyły się już cztery
bezproduktywne posiedzenia odwoływane z powodu niestawiennictwa lub
zmiany składu. Dwa zespoły sędziowskie wolały zrezygnować z udziału w
tej szopce i narazie niema chętnych do sądzenia. Nie zastosowano jak do
tej pory żadnych środków zapobiegawczych. Wygląda na to, że Wymiar
Hipokryzji nie liczy się z kosztami, aby odwlekać proces swojego
domniemanego protegowanego i darczyńcy.

Pozdrawiam
Aleksander

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Sąd Pracy - co zrobic z wyrokiem


Witajcie,
Jutro być może zakończy się rozprawa w Sądzie Pracy i być może pracodawca
dostanie wyrok z rygorem natychmiastowej wykonalności, chodzi o wypłacenie
mi (pracownikowi) zaległego wynagrodzenia.W gre wchodzi dosc duza suma,
wiec
jest to dla mnie dosc wazne.
I teraz co mam zrobić z tym wyrokiem? Czy mam od razu iść z tym do
komornika
czy też do księgowej z firmy lub też czekać ze sami wypłacą mi te
pieniądze?
A z drugiej strony medalu: czy moze zdarzyc sie tak, ze od wyroku odwola
sie
pracodawca ? i znowu sprawa sie przeciagnie i bedzie sie ciagnela ... i
ciagnela ... i ciagnela.
I jeszcze jedno pytanko: co faktycznie (w praktyce) oznacza "rygor
natychmiastowej wykonalnosci".

Pozdrawiam serdecznie, i licze na Wasza pomoc

Jagaa


Rygor taki oznacza, że mimo to iż wyrok jest nieprawomocny (stronom
przysługuje od niego środek odwoławczy - apelacja) jest wykonalny.
W praktyce oznacza to, że będziesz mogła jeszcze w tym samym dniu, w kórym
ogłoszono wyrok wystąpić do sądu o wydanie odpisu wyroku z klauzulą
wykonalności. Odpis taki z klauzulą jest tytułem wykonawczym, z którym
możesz pójść do komornika w razie, gdyby pracodawca nie zapłacił ci
wynagrodzenia. Pracodawca będzie musiał zapłacić ci zasądzoną kwotę bez
zbędnej zwłoki, po ogłoszeniu wyroku. Dobre obyczaje nakazują, aby zrobić to
najpóźniej w ciągu tygodnia. Zresztą wcześniej i tak nie uda ci się uzysakć
odpisu z klauzulą i wszcząć egzekucji. Na drugi dzień po ogłoszeniu wyroku
radzę ci zadzwonić do firmy i umówić się na wypłatę (kasa, dotychczasowe
konto). Jeżeli będą cię zbywać, nie miej skrupułów i uruchamiaj egzekucję.
Kiedy dostaniesz już pieniądze, pamietaj, że w razie zaskarżenia wyroku
przez przeciwnika i twojej przegarnej w sądzie wyższej instancji, będziesz
musiała zwrócić pieniądze. Egzekwując na podstawie nieprawomocnego tytułu
musisz luczyć się z obowiązkiem zwrotu i nie możesz tłumaczyć się, że
zużyłaś pieniądze tak, że nie jesteś już wzbogacona (tak Sąd Najwyższy).

P.S. Napisz koniecznie jaki będzie jutro wyrok!

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: uprawnienia straży miejskiej


1. Czy straż miejska (bez policjanta w patrolu) ma prawo legitymować i w
jakich sytuacjach?


ustawa o strazach miejskich
Art. 12. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma
prawo do:

1) udzielania pouczeń,

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich
tożsamości,

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego
doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w
trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5) dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do
kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń i
wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

6) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w
przepisach o ruchu drogowym,

7) wydawania poleceń,

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych
prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji
społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na
zasadach określonych w ustawie o Policji.

ssj5
ps. pytales co to sady grodzkie. w ogromnym skrocie - przejely obowiazki
Kolegium do spraw Wykroczen. sady grodzkie rozpatruja sprawy o wykroczenia.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: mpk
wyiec <wy@wp.plnapisał:


pytanie: czy gdzieś jeszcze się odwoływać ?


Nie wiem jak to reguluje regulamin przewoźnika (warto by było się z nim
zapoznać), jeżeli nie przewiduje on dalszych środków odwoławczych to zawsze
pozostaje Ci droga sądowa.


czy też nie płacić w ogóle , uchylać sie?


W regulaminie najprawdopodobniej jest zapis (spotkałem się z tym w 3 miastach),
że "w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi, pasażer jest
zobowiązany do przedstawienia dokumentu w siedzibie przewoźnika w okrelonym
terminie", nie spotkałem się z zapisem dotyczącym dostarczania biletu imiennego
po fakcie.

Jeśli na bilecie imiennym jest data wystawienia (wcześniejsza niż data
kontroli) to powinieneś nie dawać za wygraną tylko zasypywać ich pismami. Na
pewno powinieneś zachować ten bilet gdyby w przyszłości wywiązał się spór przed
sądem (baaardzo wątpliwe czy przewoźnik się na to zdecyduje).

W piśmie wysłanym do przewoźnika (polecony albo ZPO!!!) zwróć uwagę na fakt, że
mimo ustaleń kontrolerów udowodniłeś ponad wszelką wątpliwość fakt posiadania
dokumentów uprawniających Cię do realizowania swoich uprawnień. Potem pozostaje
tylko czekać na ich ruch.


czy też coś innego, np. zgłosić na uczelni kradzież albo zgubienie


wtedy możesz mieć prawdziwe kłopoty


a tak w ogóle to ile czasu trwa przedawnienie jeśli by sie uchylać?


1 rok

pozdawiam
wind

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: POprzyjmy Z.Ziobrę PO wyroku "sądu"...
pisowski geniusz prawniczy ma od 15. dyżur
Kasacja to środek odwoławczy? O prawomocności wyroku coś dowcipniś sailor nie
słyszał? A może to dla niego nieistotny detal? SN to trzecia instancja? Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Zmiany, zmiany, zmiany.. biedny Panie Cimoszewicz,
Zmiany, zmiany, zmiany.. biedny Panie Cimoszewicz,
wiatry zmieniają kierunek..., dla komisji ekspertyz nie pisze już jakaś Pani
Magister jeno prof. Kruszyński - w tym przypadku nawet Szeregowy podwinie
ogon :)))

fakty.interia.pl/ziemkiewicz/news?inf=663608

Według opinii prof. Kruszyńskiego z 5 września, której kopię otrzymała PAP,
sejmowa komisja śledcza to instytucja państwowa i może zostać uznana za
pokrzywdzoną składaniem nieprawdziwych zeznań przez świadka. Jak czytamy, w
postępowaniu przygotowawczym stronami są podejrzany i pokrzywdzony i to im
przysługuje prawo do składania "środków odwoławczych".

W opinii zaznaczono, że gdyby komisja nie została uznana za pokrzywdzoną -
tym samym nie byłaby stroną - to i tak miałaby prawo złożyć zażalenie. Jak
dowodzi autor ekspertyzy, złożenie przez osobę przesłuchiwaną nieprawdziwych
zeznań narusza prawo komisji do egzekwowania od przesłuchiwanych "obowiązku
mówienia prawdy". A jak podkreślono w opinii, w myśl kodeksu postępowania
karnego, "osobom nie będącym stronami przysługuje zażalenie na postanowienia
i zarządzenia naruszające ich prawa".

Zarówno Aumiller, jak i Giertych zapowiedzieli, że komisja wystąpi w
przyszłym tygodniu o wgląd w akta prokuratury z postępowania w sprawie
Cimoszewicza. Jak wyjaśnił poseł LPR, takie prawo przysługuje składającym
zażalenie. Dodał, że jeśli prokuratura odmówi komisji wglądu w akta, "będzie
to kolejne potwierdzenie skandalicznego wymiaru całej tej sprawy".

W ekspertyzie dostarczonej komisji także podkreślono, że przysługuje jej
prawo przejrzenia akt, wynika ono z uznania prawa komisji do złożenia
zażalenia. Jak czytamy w opinii, komisja na podstawie odpowiednich przepisów
kpk, "może skutecznie domagać się od prokuratora prowadzącego śledztwo
wydania kserokopii akt". Według autora ekspertyzy, podobny wniosek płynie z
ustawy o sejmowej komisji śledczej.

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Pierwszy raport o torturach w Polsce
Problem jednak polega na tym, że przestępcy, którzy tego dokonali nigdy za to nie poniosą odpowiedzialności, a wręcz przeciwnie.
Nadal zakładają łańcuchy z orłem na piersi, nadal dokonują przestępstwa i jeszcze im za to płacimy.
Konstytucja RP (niezgodna sama z sobą) stawia wszystkich na równi, a już w następnych artykułach czyni z sędziów bogów pozbawionych jakiejkolwiek odpowiedzialności i pozostających na swoich stanowiskach do śmierci.

Tym sposobem sędzia „debil” czy w inny sposób upośledzony może w ramach swojej działalności procesowej zamordować podsądnego i nawet nie można go wyłączyć z rozpatrywania sprawy.
Inny bowiem sędzia ASR K. Nawacka, R. Jerka SSR B. Kokoryn oraz wszyscy inni odrzuci wniosek o wyłączenie sędziego twierdząc, że: cyt. „W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, iż „zarzuty dotyczące wydanego w sprawie orzeczenia bądź opierające się na naruszeniu przepisów procesowych w toku postępowania mogą uzasadniać jedynie wniesienie środka odwoławczego, a nie wniosku o wyłączenie sędziego” kon. cyt.
Sąd swoje uzasadnienie oparł na bolszewickich przepisach, bolszewickiego sądu najwyższego z 1972 r.

> Co ma do tego nieboszczka PZPR? Czy ty nie masz jakiejś obsesji?
> Sprawa jest, oczywiście, bulwersująca, ale skup się na istocie problemu, a nie
> szukaj okazji, żeby upuścić sobie trochę jadu...

To nie żadna obsesja forumowiczów, lecz czysta prawda.

Bolszewicki system prawa trwa nadal i jest stosowany pomimo Konstytucji RP z 1997 r. i „niby” wolności, demokracji, istnienia państwa prawa.

To wszystko jest i będzie na niby dopóki, każdy nie będzie odpowiedzialny za swoje czyny, a na stanowiska sędziów będą przyjmowani prawnicy z poza korporacji i układu bolszewickiego.
Jak zapewne przeczytałeś takie postanowienia wydali asesorzy, czyli młodzi ludzie, więc czego można się spodziewać w dalszej ich działalności?


Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: A jednak posiedzi?
Ale tak jest zawsze, bo kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym.W
zasadzie prawie wszystkie kasacje są rozpatrywane gdy oskarżony siedzi w
więzieniu. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Tam organizacje a u nas prawo broni bandytów.
pewne uwagi
zapewniam Cię, że "groźni bandyci" siedzą. Jeśli ktoś dostaje wyrok bezwględny
za ciężkie przestępstwa (zgwałcenie, rozboje plus zbrodnie) generalnie miejsce
się znajdzie. Oczekujący na miejsce to w większości - albo skazani na kary
zastępcze (kilkadziesiąt dni za grzywnę, lub kilka miesięcy za ograniczenie
wolności), albo areszty za wykroczenia, albo skazani na kary krótkoterminowe
(także po "odwieszeniu" kary warunkowo zawieszonej).
Jeśli ktoś dostaje 3 lub więcej kary bezwględnej to wyroki się wykonuje
bezzwłocznie.

Problemem jest to, że Ziober nie zająknął się w tym zakresie. Kaczyński nic też
nie zrobił (jego projekt kk z czasów ministrowania był porażką). Oni na to
pomysłu nie mają - bo to nudne, trudne i niemedialne. Łatwiej krzyknąć o
zwiększeniu kar za najgroźniejsze przestępstwa (których wbrew pozorom aż tyle
nie ma i nie są największym problemem).

Co do "ekspertów", "rzeczoznawców" i "lekarzy" to tutaj powoli się sytuacja
poprawia. Jest coraz więcej dyscyplinarek, są wykreślenia z listy, pod lupą są
też lekarze wystawiający zwolnienia (dobitnym przykładem sprawa medialnie
głośna Rywina).

Warto też zwrócić uwagę, że w sądownictwie - jak mało gdzie - panuje pewna
kontrola (instancyjna, między instancyjna, możliwość wnoszenia środków
odwoławczych przez wszystkie strony, nadzór wizytatorski). Źródeł problemów np.
z szybkością postępowania należy raczej szukać wcześniej - w postępowaniu
Policji i prokuratury, które do sądu nieraz przesyłają badziewiasty materiał
dowodowy, a także we wciąż niedoskonałej infrastrukturze i wymagających
dalszego usprawniania procedurach (o tym też Ziober milczy). Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Prokurator Sadowski bez immunitetu
O ile mi wiadomo sąd dyscyplinarny I instancji immunitet Sadowskiemu
uchylił, a sędzia Sadowski się od odwołał i sprawę przed sądem dyscyplinarnym
II instancji (wtedy Sądem Najwyższym) wygrał. Czyli, że nie chciał by
pociągnięto go do odpowiedzialności za popełniony czyn. Nie można mu czynić z
tego zarzutu,ponieważ, gdyby mu ten immunitet uchylono i został skazany, to nie
mógłby wykonywać zawodu sędziego. Oznaczałoby to, że za przestępsto nieumyślne
poniósł niejako podwójną karę - przewodzianą w kodeksie karnym i karę w postaci
zakazu wykonywania zawodu. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku, ale
taka jest generalnie linia orzecznictwa Sądu Najwyższego. Najbradziej jednak
szokujące jest to, że taka np. Ewa Siedlecka zarzuca Sadowskiemu, że aktywnie
starał się o to by mu immunitetu nie uchylono i to jest jego największy grzech.
W oczach dzinnikarki, której nie jest wszytsko jedno jest zapewne grzech
śmiertelny. Każdej osobie wobec, której zapadło orzeczenie sądowe, a tym
bardziej wyrok przysługuje środek odwoławczy, każdemu przestępcy, nawet
takiemu, który popełnił najohydniejszą zbrodnię i nikt nie czyni mu z tego
powodu zarzutu. Sadowski się odwołał i dopuścił się czegoś jeszcze gorszego niż
zbrodnia. Wychodzi na to, że każdemu wolno się odwołać, tylko nie sędziemu, nie
prokuratorowi. Twierdzenie, że Sadowski był chroniony przez kolegów sędziów
jest całkowicie chybione, bo przecieżsąd I inastacji uchylił mu immunitet. Poza
tym nie wiadomo z jakiego powodu konkretnie Sąd Najwyższy orzekł inaczej.
Trzeba te sprawy badać rzetelnie, a nie z łatwością dziennikarską wydawać
osądy. Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematu
Strona 3 z 4 • Wyszukano 276 rezultatw • 1, 2, 3, 4