Czytasz posty znalezione dla frazy: środek symetrii figury

Temat: Trywialne zadanko z geometrii


Ile jest takich plaszczyzn (w R^3), ktore rozcinaja dany czworoscian
foremny na dwie przystajace czesci ?

Witold Zarowski


Po pobieznej analizie, rozwiazujacy to zadanie zwykle odpowiadaja, ze
oczywiscie 6.

Po "wnikliwej" analizie dostrzegaja jeszcze 3 plaszczyzny i mowia, ze
oczywiscie 9.

A jednak odpowiedz prawidlowa brzmi : nieskonczenie wiele!
Bo przeciez kazda plaszczyzna przechodzaca przez os symetrii figury
tnie ja na dwie przystajace czesci. Owo przystawanie jest realizowane
wlasnie przez symetrie wzgledem tej osi.
Czoworoscian foremny ma osie symetrii (ile ?).
Analogicznie na plaszczyznie: kazda prosta przechodzaca przez srodek
symetrii figury tnie ja na dwie przystajace czesci.

Jest mi bardzo przyjemnie, ze udalo mi sie kogos "nabrac" na to
"trywialne" zadanko. :-)

Witold Zarowski

Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: Środek symetrii?
środek symetrii figury. która ma brzeg (mp. koło, prostokąt, kwadrat, wielokąt)
jest to taki punkt,który jest środkiem każdego odcinka wyznaczonego przez brzeg
tej figury na prostej przechodzącej przez ten punkt.
narysuj prostokat i punkt przecięcia jego przekątnych. Przez ten punkt
poprowadź kilka prostych i popatrz na otrzymane odcinki. Podobmie dla
równoległoboky i wielu innych figur , Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematuTemat: [RS] Matematyka dla licealisty

Nowsza wersja


Pass:

poland
KUNIEC
INNY LINK

format: *.pdf
archiwum: *.rar
rozmiar: 2,87 mb


Matematyka - Liceum PL

Arkusze maturalne z wytłumaczonymi krok po kroku rozwiązaniami,
z lat 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001.
Matura z matematyki - poziom podstawowy i rozszerzony.
* Podstawy
o zbiory
o działania na zbiorach
o własności działań na zbiorach
o zbiory liczbowe
o przedziały liczbowe
o zdanie w logice
o kwantyfikatory
o rachunek zdań (implikacja, koniunkcja, alternatywa, równoważność, zaprzeczenie)
o prawa logiczne (tautologie, prawa De Morgana)
o działania na przedziałach (suma, część wspólna, ...)
o wartość bezwzględna jej interpretacja geometryczna i własności
o odległość punktów na osi liczbowej
o równania i nierówności z wartością bezwzględną
o wzory na potęgowanie
o wzory skróconego mnożenia
o indukcja matematyczna
* Funkcja i jej własności
o definicja funkcji
o dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność, różnowartościowość, parzystość, nieparzystość, okresowość
o przesuwanie wykresu funkcji
* Funkcja liniowa
o funkcja liniowa
o proste równoległe i prostopadłe
o równanie oznaczone, sprzeczne, nieoznaczone
o układ równań oznaczony, sprzeczny, nieoznaczony
o rozwiązywanie układu równań za pomocą wyznaczników
* Funkcja kwadratowa
o równanie kwadratowe
o postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa
o wykres funkcji kwadratowej i jego własności
o najmniejsze i największa wartość funkcji
kwadratowej w przedziałach
o nierówności kwadratowe
* Wielomiany
o stopień wielomianów
o pierwiastek wielomianów
o dzielenie wielomianów
o rozkład wielomianu na czynniki
o twierdzenie Bezout
o twierdzenie o pierwiastkach wymiernych
o krotność pierwiastka wielomianu
o równanie wielomianowe
o nierówność wielomianowa
* Funkcje wymierne
o definicja funkcji wymiernej
o dziedzina funkcji wymiernej
o hiperbola
o wykres funkcji wymiernej
o równania i nierówności wymierne
* Funkcja wykładnicza
o definicja funkcji wykładniczej
o liczenie potęgi
o równania i nierówności wykładnicze
* Logarytmy
o definicja logarytmu
o wykres funkcji logarytmicznej
o wzory
o równania i nierówności logarytmiczne
* Ciągi i ich granice
o ciągi rosnące, malejące i stałe
o ciąg arytmetyczny
o ciąg geometryczny
o procent składany
o kapitalizacja odsetek
o nieskończony ciąg geometryczny
o zamiana ułamka dziesiętnego okresowego na zwykły
o granica ciągu
* Granica i pochodna funkcji
o wyrażenia nieoznaczone
o granica funkcji w nieskończoności
o granica właściwa funkcji w punkcie
o pochodna funkcji
o wyznaczanie pochodnej funkcji z definicji
o wzory na liczenie pochodnych
o styczna do krzywej
o badanie monotoniczności za pomoc? pochodnej
o zastosowanie pochodnej
o ekstrema funkcji wyznaczane za pomocą pochodnej
* Trygonometria
o funkcja trygonometryczna w trójkącie prostokątnym
o miara kąta na podstawie wartości funkcji trygonometrycznej
o miara łukowa kąta
o funkcje trygonometryczne dowolnego k?ta
o wzory redukcyjne
o wykresy funkcji trygonometrycznych
o znaki funkcji w poszczególnych ćwiartkach
o tożsamości trygonometryczne
* Geometria na płaszczyźnie
o okrąg, koło: kąt środkowy i wpisany, okrąg opisany lub wpisany w trójkąt lub czworokąt, długość okręgu lub łuku, pole koła lub jego odcinka, wycinka
o trójkąt: wysoko??, środkowa, symetralna, dwusieczna, trójkąt równoramienny, równoboczny lub prostokątny, obwód, pole, przystawanie i podobieństwo, okr?g opisany lub wpisany w trójkąt
o twierdzenie Pitagorasa
o twierdzenie cosinusów
o twierdzenie sinusów
o kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb, trapez, deltoid
o czworokąt wpisany w okr?g lub opisany na okr?gu
o wielokąt wypukłe, wklęsłe i foremne
o obwód, przystawanie i podobieństw wielokątów
o twierdzenie Talesa
o przekształcenia izometryczne: symetria osiowa i środkowa,
oś i środek symetrii figury, przesunięcie o wektor, obrót
o jednokładność
* Geometria w przestrzeni
o graniastosłupy: prostopadłościan, sześcian, graniastosłup trójkątny, graniastosłup czworokątny, graniastosłup pięciokątny, graniastosłup sześciokątny
o ostrosłupy: ostrosłup trójkątny, ostrosłup czworokątny, ostrosłup pięciokątny, ostrosłup sześciokątny
o wielościany
o twierdzenie Eulera
o bryły obrotowe: walec, stożek, kula
* Kombinatoryka, prawdopodobieństwo i elementy statystyki
o n! czyli n silnia
o permutacje
o wariacje bez powtórzeń
o wariacje z powtórzeniami
o n nad k czyli symbol Newtona
o kombinacje
o doświadczenie losowe, zdarzenia elementarne, zdarzenie losowe
o aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa i jego własności
o klasyczna definicja prawdopodobieństwa
o prawdopodobieństwo warunkowe
o niezależność zdarzeń
o prawdopodobieństwo całkowite
o schemat Bernoulliego
o średnia arytmetyczna, średnia ważona
o mediana
o wariancja i odchylenie standardowe

waga 1.46mb rar


Przejrzyj wszystkie odpowiedzi z tego tematu